Εταιρεία

Η Εταιρεία ιδρύθηκε το 2018 με τη συμμετοχή της πλειονότητας των Ελλήνων Ιατροδικαστών και έχει σαν κύριο στόχο τη δια βίου εκπαίδευση των Ελλήνων Ιατροδικαστών, τόσο των Ειδικευόμενων όσο και των Ειδικευμένων.  Για το σκοπό αυτό διοργανώνει επιστημονικές συναντήσεις σε όλη την Ελλάδα πάνω σε θέματα που αφορούν σε όλο το εύρος της επιστήμης της Ιατροδικαστικής. Τα Συνέδρια και οι Διημερίδες Ιατροδικαστικής θα πραγματοποιούνται σε ετήσια βάση και θα αποτελούν την κορυφαία δραστηριότητα της Εταιρείας μας. Εκδίδει Επιστημονικό Περιοδικό και θα οργανώνει κάθε 2 χρόνια το Πανελλήνιο Συνέδριο Ιατροδικαστικής και Ιατροδικαστικών Επιστημών. Η Εταιρεία θα προωθήσει το επιστημονικό έργο των Ιατροδικαστών μέσω των εκδόσεών της. Πέρα από το επίσημο επιστημονικό περιοδικό της, είναι υπεύθυνη και για την έκδοση Κατευθυντήριων Οδηγιών για τη διευκόλυνση του καθημερινού έργου του Έλληνα Ιατροδικαστή.  Στόχος είναι η επικοινωνία και η εκπαίδευση των απανταχού Ελλήνων Ιατροδικαστών.


- Διοικητικό Συμβούλιο -  

Η εταιρεία διοικείται από 9 μελές διοικητικό συμβούλιο (πρόεδρο, αντιπρόεδρο, γραμματέα και 6 μέλη), που εκλέγεται κάθε τρία χρόνια από τα μέλη της. Το διοικητικό συμβούλιο που προέκυψε από τις αρχαιρεσίες στις 24/2/2018 έχει την ακόλουθη σύνθεση: 

Θεόδωρος Βουγιουκλάκης - Πρόεδρος, Καθηγητής Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας, Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Διευθυντής Εργαστηρίου Ιατροδικαστικής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Ελένη Ζαγγελίδου - Αντιπρόεδρος, Προϊστάμενη Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Θεσσαλονίκης
Χαρά Σπηλιοπούλου - Γραμματέας, Καθηγήτρια Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας, Διευθύντρια Εργαστηρίου Ιατροδικαστικής ΕΚΠΑ
Νικόλαος Ράικος - Μέλος, Αναπληρωτής Καθηγητής Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας, Διευθυντής Εργαστηρίου Ιατροδικαστικής ΑΠΘ
Παύλος Παυλίδης - Μέλος, Επίκουρος Καθηγητής Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας, Διευθυντής Εργαστηρίου Ιατροδικαστικής ΔΠΘ
Νικόλαος Καλόγρηας - Μέλος, Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών
Αγγελική Τσιόλα - Μέλος, Προϊστάμενη Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Πάτρας
Κων/νος Κούβαρης - Μέλος, Ιδιώτης Ιατροδικαστής
Δέσποινα Νάθενα - Μέλος, Επικουρικός Ιατροδικαστής (ΕΣΥ)

- Καταστατικό -