Εκδόσεις


<<ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ>>

Περιοδικό της Ελληνικής Εταιρείας Ιατροδικαστικής & Ιατροδικαστικών Επιστημών.